Birinci Sıra           AHMET ÇAKIR SİMAV -25.4.1963 İLK ÖĞRETİM ESNAF

İkinci Sıra             OSMAN GÜRBÜZ TAVŞANLI-1.2.1956 İLK ÖĞRETİM EMEKLİ

Üçüncü Sıra        ALİ ARMAN TAVŞANLI-4.11.1962 İLK ÖĞRETİM

Dördüncü Sıra   CELALETTİN OYANKAYA TAVŞANLI-26.8.1952 İLK ÖĞRETİM

Beşinci Sıra         HASAN KARACA TAVŞANLI-26.8.1952 İLK ÖĞRETİM

Altıncı Sıra           BAYRAM AYDIN TAVŞANLI-11.1.1953 İLKÖĞRETİM

Yedinci Sıra         ADİL YAŞAR TAVŞANLI İLK ÖĞRETİM EMEKLİ

Sekizinci Sıra      MEHMET ALİ UYAR TAVŞANLI 1.1.1948 İLKÖĞRETİM