Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, Berat Gecesi’nin tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat olduğunu bildirdi.

Berat Gecesi ile ilgili bir mesaj

yayınlayan Kütahya Müftüsü Dr.Hüseyin Hazırlar,  Müslümanların Allah’ın affı ve bağışlamasına

mazhar olma ümidi ile bu geceyi Berat gecesi olarak isimlendirdiklerini

belirterek; “Berat günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahi af ve rahmete nail

olmak demektir. Berat, kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata ve

yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı

da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.” dedi.

 

Berat Gecesi’nin tevbe ve istiğfar için eşsiz bir fırsat

olduğunu dile getiren İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar; “Berat Gecesi, ruhumuza

ağır gelen her türlü hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve

davranıştan “berat etmek” için eşsiz bir fırsattır. Hz. Peygamber, “Şâbanın

ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah o gece güneşin

batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve fecir doğana kadar, ‘Yok mu benden

af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu

bir musibete uğrayan ona âfiyet vereyim” diye buyurmuştur.”dedi.

.

Corona salgını sebebi ile dünyanın ve ülkemizin zor bir dönemden geçtiğini de hatırlatan İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar; “Bu salgın da şüphesiz insanlık tarihinin ağır imtihanlarından birisidir. İlahi imtihan karşısında bizlere düşen, imtihanı kazanma gayreti içinde olmamızdır. İmanı bize lütfeden Rabbimiz, varlıkta ve yoklukta, bollukta ve darlıkta, farklı sıkıntılar karşısında nasıl davranacağımızı bize öğretmiştir. Akıp giden hayatın, acısıyla tatlısıyla bir imtihan olduğunu bize haber vermiştir. Bu imtihan karşısında kulluk şuuruna, tedbir ve sorumluluğa, sabır ve metanete, dua ve tevekküle sarılmamızı emretmiştir. Mübarek bir zaman dilimi olan Berat Gecesi’nde camilerimizde buluşamadığımız için elbette üzgünüz ama evimizde geçirdiğimiz zamanı geçmişimizin muhasebesi ve geleceğimizin Allah rızası doğrultusunda inşası için fırsata dönüştürelim. Bu dönemde her zamankinden daha fazla duaya sarılalım, Kur’an okuyalım, zikir ve tesbihatta bulunalım, hatalarımız için tövbe ve istiğfar ederek Rabbimizden bağışlanma dileyelim. Bu vesile ile müminlerin ve bütün insanlık âleminin karşı karşıya kaldığı sıkıntıların, bela ve musibetlerin giderilmesini yüce Rabbimden niyaz ediyorum." diye konuştu. RAMAZAN DOĞAN