Kütahya Valiliğinden, kovid-19 denetimlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada denetimlerde uygulanan ceza oranının binde beş olduğu bildirildi.

Denetimlerde bugüne kadar hiçbir esnafa doğrudan idari para cezasının uygulanmadığı belirti-len açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kütahya Valiliği İl Salgın Denetim Merkezi tarafın-dan, pandemi sürecinde İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları kap-samında öncelikle esnaf odaları temsilcileri ile bilgilendirme ve rehberlik çalışmaları yapılmış olup, tüm işyerlerine uyulması gereken kurallar tek tek tebliğ edilmiştir. Daha sonra Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda uyulması gereken kurallara ilişkin rehberlik edici denetimler gerçekleştirilmiştir. Bugüne kadar hiçbir esnafımıza doğrudan idari para cezası uygulanmamıştır. Yukarıdaki tebligatlar ve rehberlik edici denetimlerden sonra, yapılan denetimlerde yine ilk seferde uyarı işlemi, sonraki denetimlerde eksikliklerini gidermeyen işletmelere idari yaptırım uygulanmıştır.”
Denetimler kapsamında bugüne kadar 49 bin 811 adet işyerinde denetim yapıldığı da kaydedi-len açıklamada, “Bu kapsamda bugüne kadar Kütahya genelindeki işyerlerinde 49 bin 811 adet denetim yapılmış olup, 1. denetimde 820 iş yeri uyarılmış, eksiklikleri devam eden 275 iş yerine 2.denetimde para cezası işlem uygulanmıştır. Denetimlerde ceza uygulama oranımız 0,005 (binde beş) tir. Denetim ve faaliyetlerimizde bilgilendirme ve rehberlik esas olup, ceza kesme aşaması en son başvurulan yoldur. Bahse konu kurallara uyulması halkımızın sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.” denildi. RAMAZAN DOĞAN