Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 4.

Sınıf öğrencilerinin mezuniyet çalışmalarından oluşan 16. Grafik Tasarım Ürünleri Sergisi, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonu'nda açıldı.

Etkinlik kapsamında akademisyenlerden Prof. Dr. Levent Mercin, “Afiş Tasarımında Yerel Kodlar”, Dr. Öğretim Üyesi Eren Evin Kılıçkaya Boğ “Bulunmuş Objeler Kullanılarak Oluşturulan Tipografi Örnekleri Üzerine Bir Değerlendirme” ve Öğretim Görevlisi Mehmet Pehlivan'da “Ambalajda Temel Tasarım” başlıklı konularda birer konferans gerçekleştirdiler. Konferansa her iki üniversitenin öğrencilerinin yanı sıra Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün öğretim elemanları da ilgi gösterdiler. Sergideki tasarımlar ve konferanslarda verilen bilgilerle tüm katılımcılar farklı konulardaki projeler hakkında bilgi edinme fırsatı buldular.

Yetkililer, her yıl farklı bir şehir ve üniversitede gerçekleştirilen Grafik Tasarım Ürünleri Sergilerinin, diğer üniversite öğrenci ve öğretim elemanlarıyla bilgi alışverişini sağlaması, gelen dönütlere, eleştirilere ve görüşlere göre öğrencilerin tasarımlarını geliştirmesi, Türkiye'deki diğer üniversitelere göre alınan eğitimin düzeyinin ne olduğunun anlaşılması, karşılaştırma ve yerinde gözlem yapılabilmesine katkı sağlaması nedeniyle sergi düzenleyicilerinin bu geleneği sürdürmesinin beklendiğini belirttiler.

Sergide yer alan tasarımlar ev sahibi idari yönetim ve öğretim elemanlarınca beğeniyle karşılandı. Sergide tasarımlarını sunan öğrenciler, gelen olumlu dönütler ve yapıcı eleştiriler sayesinde özgüvenlerinin ve motivasyonlarının arttığını belirttiler.

Öte yandan, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Eravşar'ın önerisiyle önümüzdeki yıllarda iki üniversitenin birlikte etkinlikler gerçekleştirme konusunda fikir birliğine varıldı.