GRTC Küresel Araştırma ve Düşünce Merkezi Genel Başkanı Mustafa Önsay, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce desteklenen “Bir Kimlik İnşası: Yerlilik ve Millilik” projesinde Kütahya'da kapanış programını yapacaklarını belirtti.

Bir yıllık süreçte İzmir, Bursa, İstanbul ve Kütahya'da gerçekleştirdikleri 4 çalıştayda 55 akademisyenin görev aldığını söyleyen Önsay, ”Yeni Türkiye'nin yapısı, siyasi ve kültürel yönelişleri tüm tarihsel ve kuramsal arka planın dikkate alınarak Müslüman Türk kimliğinin yeniden tahlil, tenkit ve inşa etmeyi gerekli kılmaktaydı. Bu amaçla biz yerlilik ve millilik kavramlarını geniş bir çerçeveden ele alarak açıklayıcı olan Kültür Havzalarını detaylı olarak inceledik. Türki hanedanlıklarının himayesinde gelişen 7 büyük havza bu çalışmada incelendi. İran, Hind, Arap, Rus, Çin, Anadolu ve Balkan havzaları, bu havzalarda temel olarak şu tematik konuları ele aldık. Ortak mit ve mirasın taşıyıcısı olan halk nüfus özellikleri, ortak tarihi kayıtlar ve hatıralar, ortak kültürün birimleri, halk ve devlet elitlerinin işbirliği imkanları ve ilişki kurma kapasiteleri. Elde etmek istediğimiz sonuç ise, sosyal olarak halen canlı ve güçlü bir miras olan bu kültürel mirası Anadolu merkezli olarak birleştirmekti. Projemizin sonunda dalında ülkemizde uzman olan kişilerin bu konudaki birikimlerini dört eser olarak ülkemizin istifadesine sunuyoruz. Bütün havzaları Bilimsel, Siyasal, Stratejik ve Din çeşitliliği başlıklarında incelemeye çalışan bu proje bin sayfayı aşan bir birikimi ortaya çıkardı. 29 Kasım günü Kütahyamızda gerçekleştireceğimiz bu programda davetlilere bu eserleri proje çıktıları olarak hediye edeceğiz. Programımıza tüm dostlarımızı davet ediyoruz” diye konuştu.