Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan İlk Yardım Kursu'na 34 kişi başvuruda bulundu.

Atatürk İlkokulu dersliğinde açılan toplam 18 saat süreli İlk Yardım Kursunda, Kurs Öğretmeni Sağlık Teknisyeni Reyhan Öztürk tarafından kursiyerlere; İlk yardım ile ilgili temel kavramlar, yabancı cisme bağlı solunum yolu tıkanmasında, kanamalarda, yaralanmalarda, kırık, çıkık ve burkulmalarda, acil bakım gerektiren hastalıklarda, zehirlenmelerde, sıcak çarpması, yanık ve donmalarda, vücuda yabancı cisim kaçmalarında ilk yardım uygulaması, ayrıca hasta/yaralı taşıma tekniklerini uygulama konularında uygulamalı ve sinevizyon gösterimi şeklinde eğitim veriliyor.

Yaşam boyu çeşitli nedenlerle hastalıklar veya yaralanmalarla karşılaşmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Halk Eğitim Merkezi Müdür Vekili Halil İbrahim Özdoğan,” Her ortamda farklı zamanlarda kaza ve hastalanma riski bulunmaktadır. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında, müdahalede bulunanların ilkyardım eğitimi almış olmaları, yaşamın devam ettirilmesinde, sakatlanmaların önlenmesinde ve iyileşme sürecinin kısaltılmasında belirleyici rol oynamaktadır. İlkyardım eğitimi almamış kişilerin, ilkyardım uygulamalarında bulunmaları sakıncalı durumlar oluşturacağından ilkyardım uygulayacak olan kişilerin, mutlaka ilkyardım eğitimi almış olmaları son derece önemlidir. Bu nedenle hazırlanan kurs programında temel düzeyde ilkyardım eğitimi verilerek bireylerin bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.