Sayı : 2018/339 Esas

Konu : İLAN

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 18/07/2008 tarih ve 2006/602 E.-2008/1872 K. sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Börekçiler Mah. 343 ada 7 nolu parselde malikli soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Ömer (Çirişçi oğlu), İsmail (Çirişçi oğlu) ve Hatice (Çirişçi oğlu kızı) hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup; Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.

TAPU MALİKLERİ: Ömer (Çirişçi oğlu), İsmail (Çirişçi oğlu) ve Hatice (Çirişçi oğlu kızı)