Sarı: 2019 / 249 Esas
Konu: ilan
MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescili (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;
Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 05/05/2009 tarih ve 2009/186 E-2009/913 K. Sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Yıldırım Beyazıt Mah. 812 ada 13 nolu parsel sayılı taşınmazın maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Salih kızı Zeynep, Salih kızı Fatma, Salih oğlu Emin ve Salih oğlu Ali hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı Medeni Kanunun 588. Maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hgazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1) er ay arayla iki (2) kez ilan yaptırılması kararı verilmiş olup;
Bir (1) er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.