İLAN T.C KÜTAHYA 2.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

MALİYE HAZİNESİ İLE KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil(Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil ) davası nedeniyele;Kütahya sulh hukuk mahkemesinin 17/07/2008 tarih ve 2007/3073.E.-2008/1875K.sayılı ilamı ile Kütahya merkez Yıldırım beyazıt mah.1140 ada 12 nolu parselde maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Rukiye(Mahmut kızı) hakkında Kütahya il defterdarı kayyum..

Yazar : Tarih : Okunma : 36 views Yorum Yap

MALİYE HAZİNESİ İLE KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve
tescil(Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil ) davası nedeniyele;Kütahya sulh hukuk mahkemesinin 17/07/2008 tarih ve 2007/3073.E.-2008/1875K.sayılı ilamı ile Kütahya merkez Yıldırım beyazıt mah.1140 ada 12 nolu parselde maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Rukiye(Mahmut kızı) hakkında Kütahya il defterdarı kayyum olarak atandığından 4721 sayılı medeni kanunun 588. madesinde belirtilen 10 yıllık süresinin dolması nedeniyle adı geçen
hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş,MK 588 madesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1)er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikin gaipliğine ve mirasın devlete geçeçeği İLAN olunur.

Katip 96818
Hakim 174682
TAPU MALİKLERİ
Rukiye (Mahmut kızı) MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 08/07/2019

medyakutahya gazetesi (medyakutahya@medyakutahya.com)