ALİYE HAZİNESİ İLE KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmekte olan tapu iptali ve tescil(Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil ) davası nedeniyele;Kütahya sulh hukuk mahkemesinin 30/072008 tarih ve 2007/3071.E.-2008/1924K.sayılı ilamı ile Kütahya merkez cemalettin mah.930 ada 131 nolu parselde maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Fatma(Kadir kızı)ile Emin(Salihzade) hakkında Kütahya il defterdarı kayyum olarak atandığından 4721 sayılı medeni kanunun 588. madesinde belirtilen 10 yıllık süresinin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi isttenmiş,MK 588 madesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir (1)er ay ara ile yapılacak iki (2) ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ve mahkememize başvurmaz ise taşınmazın malikin gaipliğine ve mirasın devlete geçeçeği İLAN olunur.