İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN   1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre listede 1 nolu işyerinin -3- yıllığına, 2 nolu işyerinin ise 5+5 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.  2. Listede 1 nolu işyeri için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli..

Yazar : Tarih : Okunma : 424 views Yorum Yap
  İLAN T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN  

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre listede 1 nolu işyerinin -3- yıllığına, 2 nolu işyerinin ise 5+5 yıllığına işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

2. Listede 1 nolu işyeri için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli –1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecektir.

Ø  Listede 2 nolu işyeri için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli 31.12.2020 tarihine geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenecektir.

İhale Tarihi  / Günü  /  Saati : 01.Ekim.2019 /  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
S. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat İhale Saati
1 30 Ağustos Mh. Belediye Sosyal Tesisleri 1 Nolu Misafirhane ve Belediye Sosyal Tesisleri C-152 Blok (2 Katlı Bina 4 Daire) (Bir Bütün Olarak) 800,00 TL 865,00 TL 14:00
2 Çalca Mahallesi 7 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu 2.630,00 TL 4.750,00 TL 14:03

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları) :                                                

a. Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c. 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. İhale ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

f. Bu ihaleye katılacak olanların şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,

g. Bir başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

h. Geçici Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat Mektubu (süresiz) aslı.

Ayrıca Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu İhalesine girecek istekliler için;

                  SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge aslı. 

İhaleye katılacak istekliler, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan olunur. 

                                                                     EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

medyakutahya gazetesi (medyakutahya@medyakutahya.com)