İLAN

T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

1. Mülkiyeti

Belediyemize ait olan aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname

hükümlerine göre listede 1 nolu işyerinin -3- yıllığına, 2

nolu işyerinin ise 5+5 yıllığına işletilmek üzere kiraya

verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği “Açık

Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur. 

2. Listede 1 nolu işyeri için; ihale

sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup,

takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca

belirlenecektir.

Ø  Listede 2 nolu işyeri

için; ihale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli 31.12.2020 tarihine

geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise Kıymet Takdir Komisyonunca

belirlenecektir.

İhale Tarihi  /

Günü  /  Saati

:

01.Ekim.2019

/  Salı  /  Tabloda belirtilen saatlerde

İhalenin Yapılacağı Yer

:

Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2

S.

Taşınmaz Mevkii

Aylık Muhammen Bedel

(KDV Hariç)

Geçici Teminat

İhale Saati

1

30

Ağustos Mh. Belediye Sosyal Tesisleri 1 Nolu Misafirhane ve Belediye Sosyal

Tesisleri C-152 Blok

(2

Katlı Bina 4 Daire) (Bir Bütün Olarak)

800,00 TL

865,00 TL

14:00

2

Çalca

Mahallesi 7 Nolu Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

2.630,00 TL

4.750,00 TL

14:03

3. İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye

Girebilme Şartları)

:                                                

a. Üzerinde

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılı olan Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

b. Tebligat için yazılı olarak adres göstermesi,

c. 2886

sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,

d. Ortak

girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

e. İhale

ilan tarihinden sonra Belediyeye borcu bulunmadığına dair Kütahya Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belgenin aslı,

f. Bu ihaleye katılacak olanların

şirket olması halinde, şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli

geçerliliği devam eden imza sirküsü ve ticaret sicil gazetesi,

g. Bir

başkası adına iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnamelerini,

h. Geçici

Teminatını ve Özel Geçici Teminatını yatırdığına dair makbuz veya Teminat

Mektubu (süresiz) aslı.

Ayrıca Doğal Yeraltı Soğuk Hava Deposu

İhalesine girecek istekliler için;

                 

SGK ve Vergi Dairesine vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair alınmış belge

aslı. 

İhaleye katılacak istekliler, istenen belgeleri

eksiksiz olarak ihale günü en geç saat 12:30’ a kadar Yazı

İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.

Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek

isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Gayrimenkul İhale Birimi’ne (Belediye Hizmet Binası K:2) müracaatları ilan

olunur. 

                                                                     EMLAK

VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ