1
. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen İmar Planlarına göre -19- adet, daire -1 -adet konak ,-23- adet iş yeri ve - 12 -adet arsa,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi gereği Açık Teklif Usulü,
. Mülkiyetleri Belediyemize ait olan aşağıdaki listede vasıfları belirtilen (Arsalar listesinde 10 ve 12 sıra nolu )İmar Planlarına göre-2- adet arsa,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif usulu
. Ve yine Belediyemizce tahsisi yapılacak olan aşağıdaki listede yazılı -8 - adet “T” taksi plakalarının satılması işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü, ile ihaleye konulmuştur.