İstanbul Üniversitesi (İÜ) Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan “İller Arası Rekabet Endeksi” yayımlandı. 

Merkez müdürü Prof. Dr. Murat Şeker, 81 il düzeyinde 2018-2019 dönemi verileri kullanılarak hesaplanan rekabet endeksi skorlarının, 2009 ve 2014 dönemlerine ait veriler kullanılarak da açıklandığını, böylece rekabet açısından illerin 2009- 2019 periyodunda 10 yıllık performans seyrinin izlendiğini belirtti.

Buna göre; Kütahya 33. sırada yer alırken, komşu illerimiz ise sırasıyla Bursa 6., Eskişehir 7., Balıkesir 13., Manisa 26., Uşak 34., Afyonkarahisar 37., Bilecik 45. sırada yer aldı. 

İller Arası Rekabet Endeksi 2018-2019 Raporu Açıklandı İstanbul Üniversitesi Şehir Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve bu yıl üçüncüsü açıklanan “İller Arası Rekabet Endeksi” yayımlandı. Merkez müdürü Prof.Dr. Murat ŞEKER, 81 il düzeyinde 2018-2019 dönemi verileri kullanılarak hesaplanan rekabet endeksi skorlarının, 2009 ve 2014 dönemlerine ait veriler kullanılarak da açıklandığını, böylece rekabet açısından illerin 2009- 2019 periyodunda 10 yıllık performans seyrinin izlendiğini belirtti. Prof. Şeker, İÜ Şehir Politikaları Merkezi’nde yapılan geniş bir araştırmayla, demografik yapıdan eğitime, sağlıktan sosyal yaşama, ekonomik ve sektörel yapıdan altyapı ve ulaşıma, inovasyondan girişimciliğe toplam 266 gösterge için toplanan verilerin kullanılarak rekabete dayalı ana ve alt endekslerin hesaplandığını söyledi. İstanbul, Ankara, İzmir ve Kocaeli 2009 ve 2014 verilerinde olduğu gibi yine rekabet sıralamasında zirvede yer aldı. Antalya, Bursa, Eskişehir ve Konya bu illeri takip ederken, Aydın ve Tekirdağ önceki dönemlere göre rekabetçi gücünü artırarak ilk 10 il arasına girdi. Önceki dönemlerde ilk 10’da yer alan Muğla bu yıl 11. Sıraya, Adana ise 12. sıraya geriledi. Balıkesir, Mersin, Çanakkale, Trabzon, Denizli, Kayseri, Sakarya ve Samsun rekabetçi özelliklerini devam ettirdi. Rapora göre 13 şehrin rekabetteki yeri değişmezken, 33 şehir rekabet gücünü artırdı, 35 şehrin ise rekabet gücü azaldı. Demografik yapı, sağlık, sosyal yaşam, makroekonomi, finansal piyasalar, girişimcilik ve teknolojik altyapıda İstanbul, Ankara, İzmir lider şehirler olarak yer aldı. Ulaşımda İstanbul, İzmir ve Balıkesir, altyapıda ise İstanbul, Ankara ve Gaziantep öne çıktı. Eğitimde Denizli, Edirne ve Ankara, yükseköğretim alanında ise İstanbul, Ankara ve Eskişehir en rekabetçi iller olarak sıralandı. Tarımda Konya, Aydın ve Şanlıurfa, turizmde Antalya, İstanbul ve Muğla ilk sıralardayken; dış ticarette İstanbul, İzmir ve Bursa, inovasyonda ise İstanbul, Ankara ve Bursa lider şehirler olarak yer aldı.