İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Kiralama İhalesi
Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
Kira Süreleri: üç (3) yıldır.
Listede 24 Numaralı taşınmaz için İlk 1 (Bir) yıllık kira bedeli, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren -1- ay içerisinde Belediyeye peşin olarak ödenecektir. İkinci veya üçüncü yıllara ait kira bedelinin de peşin ödenmesi halinde, peşin ödeme yaptığı dönem için kira artışı yapılmaz. (Ayrıca KDV’den muaftır.)
3.İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
Kira Ödemeleri Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 28.07.2020 /Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S.N. Taşınmaz Mevkii Aylık Muhammen Geçici Teminat Özel Geçici İhale
Bedel (TL) Teminat Saati
(KDV Hariç) (TL) (TL)
1 Cumhuriyet Caddesi Alipaşa Camii Karşısı 8.750,00 9.450,00 26.250,00 14.00
Köşe Dükkan No:24
2 Cumhuriyet Caddesi Haceloğlu İşhanı Karşısı 750,00 810,00 2.250,00 14.02
Simit Satış Büfesi
3 Cumhuriyet Caddesi Vakıfbank Karşısı 800,00 864,00 2.400,00 14.04
Simit Satış Büfesi
4 Cumhuriyet Caddesi Akdemirler İşhanı Karşısı 750,00 810,00 2.250,00 14.06
Simit Satış Büfesi
5 Zafertepe Mahallesi Ümran Aygen Okulu Yan Kısmı 700,00 756,00 2.100,00 14.08
Park- Büfe- Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama)
6 100. Yıl Mahallesi Afyon Yolu Araç Muayene İstasyonu 300,00 324,00 900,00 14.10
Yan Kısmı Park Büfe Çay Ocağı (Yapım Karşılığı Kiralama)
7 Fatih Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi Semt Pazarı 1.000,00 1.080,00 3.000,00 14.12
Yan Kısmı İşyeri
8 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.14
D-161 Blok 1. Kat 2 Nolu Daire
9 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.16
D-161 Blok 2. Kat 3 Nolu Daire
10 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.18
D-161 Blok 2. Kat 4 Nolu Daire
11 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.20
D-161 Blok 3. Kat 5 Nolu Daire
12 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.22
D-161 Blok 3. Kat 6 Nolu Daire
13 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.24
D-161 Blok 4. Kat 7 Nolu Daire
14 30 Ağustos Mahallesi Belediye Sosyal Tesisleri 165,00 178,00 495,00 14.26
D-161 Blok 4. Kat 8 Nolu Daire
15 Bosna-i Cedit Mahallesi 4349 Ada 1 Parsel 2.990,00 3.230,00 8.970,00 14.28
Zemin Kat No:2 (332,05 m²)
16 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.30
Zemin Kat No:2 (258,95 m²)
17 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.32
Zemin Kat No:3 (258,95 m²)
18 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.34
Zemin Kat No:4 (258,95 m²)
19 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.36
Zemin Kat No:5 (258,95 m²)
20 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.38
Zemin Kat No:6 (258,95 m²)
21 Bosna-i Cedit Mahallesi 4350 Ada 1 Parsel 2.330,00 2.517,00 6.990,00 14.40
Zemin Kat No:7 (258,95 m²)
22 Alipaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Alt 775,00 837,00 2.325,00 14.42
Geçidi No:2 İşyeri
23 Alipaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitler Alt 750,00 810,00 2.250,00 14.44
Geçidi No:3 İşyeri
24 Alipaşa Mahallesi Kültür Sarayı Ön Kısmı No:2 39.500,00 3.555,00 39.500,00 14.46
ATM Yeri Yıllık
25 Pirler Mahallesi Şapçı İş Merkezi Bodrum Kat 130,00 141,00 390,00 14.48
16 Nolu Dükkan (13,60m²)
26 Balıklı Mahallesi Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu 170,00 184,00 510,00 14.50
Kütüphanesi Zemin Kat 1 Nolu Dükkan (6,90 m²)
27 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 14.52
Nakliyeciler Sitesi No:1 Yazıhane
28 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 14.54
Nakliyeciler Sitesi No:2 Yazıhane
29 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 14.56
Nakliyeciler Sitesi No:11 Yazıhane
30 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 14.58
Nakliyeciler Sitesi No:18 Yazıhane
31 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 15.00
Nakliyeciler Sitesi No:24 Yazıhane
32 Çalca Mahallesi Kırgıllı Yolu Üzeri Kamyon ve 250,00 270,00 750,00 15.02
Nakliyeciler Sitesi No:34 Yazıhane
33 Cemalettin Mahallesi Küçükağa Sokak 225,00 243,00 675,00 15.04
Anadolu Garajı No:9 Dükkan (6,90 m²)
34 Gültepe Mahallesi Radar Caddesi Üzeri 800,00 864,00 2.400,00 15.06
Kale Sosyal Kültürel Merkezi Altı İşyeri
35 Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 11 Nolu 4.350,00 4.698,00 13.050,00 15.08
Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)
36 Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 12 Nolu 4.350,00 4.698,00 13.050,00 15.10
Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)
37 Perli Mahallesi Yeni Otobüs Terminali 24 Nolu 3.500,00 3.780,00 10.500,00 15.12
Bilet Satış Gişesi (11,50 m²)
38 Ilıca Kaplıcaları Kafeterya-Restoran (Şelale Üstü) 300,00 324,00 900,00 15.14
39 Yenidoğan Mahallesi Ragıp Gümüşpala Caddesi 300,00 324,00 900,00 15.16
Şehit M. Budak Parkı Yanı Çay Ocağı
40 75.Yıl (Atakent) Mahallesi Düğün Salonu Zemin Kat 2.500,00 2.700,00 7.500,00 15.18
(Otuz Ağustos Mahallesi 1423 ada 8 parsel 924,00 m²)
DEVAMI SAYFA 6’DA
4.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
Gerçek kişiler için; DEVAMI SAYFA 6’DA
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
e) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
f) Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
Tüzel kişiler için;
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
c) İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
f) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
g) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
h) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
 İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 18.07.2020