Kütahya Belediye Meclisinin 20.04.2020 tarih ve 161 sayılı kararı ile İlimiz 100. Yıl Mahallesi Mahir Ablum Caddesi üzerinde Pazar günleri kurulacak olan semt pazarında, 12.07.2012 tarih ve 28351 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; 108 adet sebze satış yeri, 46 adet tuhafiye satış yeri, 8 adet zeytin satış yeri, 7 adet kapalı peynir satış dükkanı, 4 adet peynir satış yeri, 7 adet balık satış yeri, 4 adet baharat satış yeri, 8 adet yumurta satış yeri olmak üzere toplam 192 adet satış yerinin tahsisi yapılacaktır.
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesine göre;
Satış yeri tahsis edilecek pazarcılarda aşağıda belirtilen şartlar aranır.
a) Sebze veya meyve ya da belediyece izin verilen diğer gıda veya ihtiyaç maddelerinin satışı ile iştigal etmek.
b) İlgili meslek odasına kayıtlı olmak.
c) Vergi mükellefi olmak.
ç) Başvuru tarihinden önceki bir yıl içinde belediyece hakkında tahsis iptali/kira sözleşmesinin feshi kararı verilmemiş olmak.
d) İlgili mevzuatla aranılan diğer şartlara sahip olmak.
Satış yeri tahsis talebinde bulunanların başvuruları;
Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden temin edilecek başvuru formu (dilekçe), nüfus cüzdanı fotokopisi, İlgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, son altı ay içinde çekilmiş üç adet vesikalık fotoğraf, Vergi mükellefi olduğunu gösterir belge, adli sicil kaydı, Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur belgesi ve SEBZECİ ESNAFLAR İÇİN Hal Müdürlüğünden rüsüm borcu yoktur belgesi ile birlikte Kütahya Belediyesi Zabıta müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Hangi şekilde yapılırsa yapılsın bizzat yapılmayan müracaatlar işleme konulmayacaktır.
Tahsise ilişkin iş ve işlemler Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce yürütülecek, müracaatlar 30.10.2020 tarihinde başlayıp 10.11.2020 tarihinde mesai saatinin bitimiyle sona erecektir. Kura çekimi 10.12.2020 tarihinde saat 15:00‘da Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacaktır.
Müracaat sahiplerinin başvuru formunda yer verdiği beyanlarının gerçeği yansıtmadığının öğrenilmesi durumunda yapılan tahsis iptal edilecektir.
KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01247701)