İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE Birimi ve Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle, Kütahya’da görev yapan 120 öğretmene Stem eğitimi alacak.

STEM Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitimi; teorik bilginin uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürülmesini amaçlayan, öğrencilerin fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerinde öğrendikleri bilgileri bir bütünün parçaları olarak görmelerini sağlayan dünyada birçok ülkenin öğretim programına dâhil ettiği bir eğitim yaklaşımıdır.

STEM eğitiminin öncesindeki eğitim yaklaşımlarından farkı erken yaslarda öğrencileri mühendislik eğitimi ile tanıştırmasıdır. Mühendislik problem çözme yaklaşımı, ürün tasarımı ve üretme süreci olarak tanımlanıyor. Mühendislik; bilimin, matematiğin ve teknolojinin bulgularını kullanarak yeni teknolojiler ortaya koyan bir yaklaşım olduğu için STEM eğitimi; bilim, matematik, mühendislik ve teknoloji eğitimini bütüncül bir bakış açısıyla ele alır ve teori ile pratiği bağlayabilir.

Teknik Destek Programı kapsamında, Kütahya´daki resmi okul ve kurumlardan alınan öğretmen başvuruları doğrultusunda 30 kişiden oluşan dört gruba beşer günlük eğitimler verilecek olup, toplamda 120 öğretmene ulaşılacaktır.

Eğitim programı öncesi öğretmenlere hitap eden Şube Müdürü İsmail GÜVEN, “STEM Eğitiminin Kütahyada uygulanmasında katkı sunacak projenin hazırlanmasında emeği geçen Ar-ge Birimine ve eğitime katılan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi. Eğitim sonunda öğretmenlerimize katılım belgesi ve hizmetiçi eğitim belgesi verilecek.