Kütahya İl Özel İdaresi COVİD-19 ile mücadele kapsamında İl

Sağlık Müdürlüğünün ihtiyaçlarının giderilmesi için 1 Milyon liralık destekte

bulundu.

Kütahya İl Özel İdaresinin bulunduğu destek ile 180 bin adet

cerrahi maske, 3 bin adet koruyucu takım, 2 bin adet koruyucu önlük, 1 adet Diş

Ünit cihazı alınarak Kütahya İl Sağlık Müdürlüğünün hizmetine sunuldu.

1 Milyon liralık bütçenin arta kalan 369 bin lirası ile

olası doğabilecek ihtiyaçlar için harcanacak.