ESAS NO :2019/204 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER:Kütahya merkez mecidiye mahallesi

MEVKİİ :-

PAFTA NO : J23B10C1D

ADA NO : 32

PARSEL NO :10

VASFI :Avlulu kerpiç ev

YÜZÖLÇÜMÜ :77,43 m2 (Kamulaştırılacak alan:28,38m2)

MALİKİN ADI VE SOYADI :Halil çetin mirascıları: Fatna Çetin ve selma Türkoğlu,Halil Çetin ,Musa Çetin İsmail Çetin

KAMULAŞTIRMA BEDELİ :51.836,40 TL

DURUŞMA GÜNÜ :12/11/2019 Saat 10:40

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI :Kütahya Belediye Başkanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare,malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bededinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2019/2048 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. maddesinin 4.bendi uyarınca ilan olunur.