2018/1881 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya ili, Merkez ilçesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, 1267 ada, 2 parselde, 1.909,00 m2 yüzölçümlü, bodrumlu A-B-C bloklardan oluşan üçer katlı betonarme bina ve arsası niteliğinde olup C Blok, 1.kat, bağımsız bölüm numarası 4 olan mesken tam hisseli, 1/18 oranında arsa paylıdır. Taşınmazda 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 tuvalet ve 3 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 110,00m2'dir. Pencere ler pvc doğramadır. Giriş kapısı çelik kapıdır.Duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Yerler odalarda ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler ve mutfakta seramiktir.Bina 3B yapı sınıfın da doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerin den faydalanılmaktadır.Yaklaşık 10 seneliktir.Bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır.Çarşı merkezine yaklaşık 5km mesafededir.Genel anlamda bakımlı olup konumu ve cephesi bakımından değerlidir.Yakınlarında cami ve okul bulunmaktadır.
Adresi : Yunus Emre Mah. Mescid-i Aksa Cad. Dış Kapı No:13 İç Kapı No:4 Merkez / KÜTAHYA
Yüzölçümü : 1.909 m2
Arsa Payı : 1/18
İmar Durumu : İmar planında 3m ön bahçeli, 3m yan bahçeli, ayrık nizam, 3 kat, TAKS:0,35, KAKS:1,05 olan yapı adasında kalmaktadır.Önemli alan ÖA-1ve çok hassas kullanım alanındadır.Mania kotu:967-967m'dir.
Kıymeti : 145.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler :Yapı Kredi Bankası AŞ lehine ipotekli.
Satış Günü : 28/01/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Günü : 25/02/2020 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1881 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/11/2019