Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kütahya İl, Merkez İlçe,YILDIRIM BEYAZIT Mahallesi, 1160 Ada, 11 Parsel, BAHÇELİ EV 175 m2 yüzölçümlü, Yunus Emre Mahallesi 3.Gül Sokak No:24 Merkez Kütahya adresli

Taşınmaz Yunus Emre Mahallesinde yer almakta olup yakın çevresinde 2-3 katlı apartman tarzı yapılar ile müstakil binalar, Selimiye Cami, Kütahya il özel İdaresi, park ve marketler bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinin güney doğusunda konumlu yaklaşık 3,8 kmmesafededir. Taşınmazın bulunduğu mahal günden güne yenilenerek gelişmektedir. Günlük ihtiyaçlar yakınçevresi olan Ragıp Gümüşpala Caddesi üzerinden karşılanabilmekte olup ulaşım için toplu taşıma araçları durağı aynı cadde üzerinde yer almaktadır. Bölgede ulaşım sorununun olmaması ve yenilenerek gelişmekte olan bir bölge olması gayrimenkulundeğerine olumlu yönde yansımaktadır.

Adresi : Yunus Emre Mahallesi 3.Gül Sokak No:24 Merkez Kütahya

Yüzölçümü : 175 m2

Arsa Payı : Tam

İmar Durumu : Taşınmaz imar planında kısmen yol,kısmen de bitişik nizam 3 katolan yapı adasındadır. Önemli Alan (Ö.A-2) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı mania planıile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır

Kıymeti : 190.000,00 TL

KDV Oranı : %18

Kaydındaki Şerhler : Üzerindeki Ev Bekir ÖZDEK'e aittir.

 1. Satış Günü : 06/09/2019 günü 10:10 - 10:20 arası
 2. Satış Günü : 03/10/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

  Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

  Satış şartları :

  1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

  2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

  3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

  4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

  5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

  6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/24 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.29/05/2019

  Ramazan DEMİR

  Satış Memuru 126229