Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Kütahya İl, Merkez İlçe, LÜTFİYE köyü, koca tarlalık Mevkii, 113 Ada, 14 Parsel, 3.645,41 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında taşınmaz.

Taşınmaz %6-12 eğimli,killi-tınlı toprak yapısında, sığ profilli (20-50 cm)toprak derinliğinde, sulama imkanı bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup tüm cepheleri benzer nitelikli tarım arazileri ile çevrilidir.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 3.645,41 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 8.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Kütahya İl, Merkez İlçe,LÜTFİYE köyü, çifte pınar mevki Mevkii, 120 Ada, 3 Parsel, 3.295,74 m2 yüz ölçümlü tarla vasfında taşınmaz

Taşınmaz %0-2 eğimli,killi-tınlı toprak yapısında, orta derin profilli (50-90 cm)toprak derinliğinde, sulama imkanı bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kuzeydoğu cephesinde kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer cepheleri benzer nitelikli tarım arazileri ile çevrilidir.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 3.295,74 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 15.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Kütahya İl, Merkez İlçe,LÜTFİYE köyü, çifte pınar mevki Mevkii, 121 Ada, 1 Parsel,, 3.200,58 m2 yüz ölçümlü, tarla vasfında taşınmaz

Taşınmaz %2-6 eğimli,killi-tınlı toprak yapısında, orta derin profilli (50-90 cm)toprak derinliğinde, parsel sınırında yer alan dereden sulama imkanı bulunan sulu mutlak tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın doğu cephesinde dere yatağı bulunmakta, kuzey batı ve kuzeydoğu cephesinde kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer cepheleri benzer nitelikli tarım arazileri ile çevrilidir.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 3.200,58 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 15.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Kütahya İl, Merkez İlçe,LÜTFİYE köyü, çifte pınar Mevkii, 119 Ada, 16 Parsel, 3.798,35 m2 yüz ölçümlü, tarla vasıflı taşınmaz.

Taşınmaz %0-2 eğimli,killi-tınlı toprak yapısında, orta derin profilli (50-90 cm)toprak derinliğinde, sulama imkanı bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kuzeydoğu cephesinde kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer cepheleri benzer nitelikli tarım arazileri ile çevrilidir.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 3.798,35 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 15.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      :Kütahya İl, Merkez İlçe, LÜTFİYE Köyü, köy içi Mevkii, 110 Ada, 124 Parsel, 616,34 m2 yüz ölçümü, arsa vasfında taşınmaz

Taşınmaz arsa vasfında olup köy yerleşik alan sınırları içerisinde yer almaktadır.Taşınmazın güneybatı çevresinde kadastral yola cephesi bulunmakta olup, diğer cepheleri müstakil binalar ve boş arsalar ile çevrilidir. Taşınmaz üzerinde 1 adet yapı bulunmaktadır. Yapı, 3/A yapı sınıfında, yığma yapı tarzında, tek katlı olarak bürüt 100,00 m²alanlı inşa edilmiş, ekonomik ömrünü tamamlamış, ikamet için yeterli fen ve sağlık şartlarını taşımadığı tespit edilmiştir.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 616,34 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 7.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                      : Kütahya İl, Merkez İlçe,LÜTFİYE köyü, çukur tarlalık Mevkii,110 Ada, 123 Parsel, 4.005,11 m2 yüz ölçümü, tarla vasfında taşınmaz.

Taşınmaz %12-20 eğimli,killi-tınlı toprak yapısında, sığ profilli (20-50 cm)toprak derinliğinde, sulama imkanı bulunmayan kuru mutlak tarım arazisi vasfındadır. Taşınmazın kadastral yola cephesi bulunmamakta olup güney batı cephesi kıymet takdirine konu 110 ada 124 parsel ile diğer cepheleri müstakil binalar ve boş arsalar ile çevrilidir. Taşınmaz köy yerleşik alanı içerisinde konumludur.

Adresi                           : Lütfiye Köyü Merkez Kütahya

Yüz ölçümü                     : 4.005,11 m2

Arsa Payı                       : Tam

İmar Durumu                 : Yok

Kıymeti                          : 30.000,00 TL

KDV Oranı                   : %18

Kaydındaki Şerhler        :

1. Satış Günü                 : 09/01/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

2. Satış Günü                 : 06/02/2020 günü 10:50 - 10:55 arası

Satış Yeri                       : KÜTAHYA ADLİYESİ HUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/39 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/10/2019