Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :Kütahya İl, Merkez İlçe,SARAY Mahallesi, 7 Ada, 9 Parsel, 111,54 m2 yüzölçümlü, BAHÇELİ KERPİÇ EV

Taşınmazbitişik nizamda 3/A ypaı sınıfında, yığma yapı tarzında, zemin +1normal katlıolarak inşa edilmiş, 2 katta toplam 116m² alanlı, Bahçeli Kerpiç ev olarak cins tahsisi yapılmış 50-60 yaş aralığında binadır.

Taşınmaz Kütahya il merkezinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Saray Mahallesinde yer almaktadır. Taşınmazın yakın çevresinde 3-4 katlı apartman tarzı yapılar ile müstakil binalar, Şehitler cami, AtatürkAnadolu Lisesi, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek bina, park ve marketler bulunmaktadır, taşınmazın bulunduğu yer yerleşim ve yatırım amaçlı olarak talep görmekte günden güneyenilenerek gelişmektedir. Günlük ihtiyaçlar yakın çevreden karşılanabilmektedir. Bölgede ulaşım sorununun bulunmaması ve yenilenerek gelişmekte olan bir bölge olması nedeniylegayrimenkulün değerine olumlu yöndeyansımaktadır.

Adresi : Saray Mahallesi,Zeryen sokakno: 36 Merkez / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 111,54 m2

Arsa Payı :

İmar Durumu : Taşınmaz imar planında kısmen yol, kısmende bitişik nizam 4 kat yapı adasında kalmaktadır. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (Ö.A-3) içerisindedir. Kütahya askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır.

Kıymeti : 338.850,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

  1. Satış Günü : 21/06/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
  2. Satış Günü : 18/07/2019 günü 11:00 - 11:10 arası
    Satış Yeri : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI) -Satış şartları :
    1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/40 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.18/04/20130.04.2019 Meydya Kütahya Gazetesi 21/05/2019