Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Kütahya İl, Merkez İlçe, BALIKLI Mahallesi, 89 Ada, 1 Parsel, 1. kat 1 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm, 128 m2 yüzölçümü, 20/100 arsa paylı taşınmaz.

Taşınmaz yakın çevresinde yaya trafiğininyoğun olduğu, araç trafiğinekapalı, Sevgi yolu (Cumhuriyet Caddesi), Karagöz Paşa Camii, Balıklı cami, tarihi küçük hamam, Türk telekom hizmet binası Banka Şubeleri Park ve alış veriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde ticari faaliyetlerin ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede konumludur.Günlük ihtiyaçlar yakın çevredenkarşılanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede iş yerleri yoğunluktadır.Taşınmazonaylı mimari projesine göre 2 oda , salon,mutfak, antre/hol, banyo, wc+lvbve bir adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi                          Balıklı Mah. Ziraat Sk Işılda Apt.No: 8 Merkez/ Kütahya Merkez / KÜTAHYA

Yüzölçümü                    128 m2

Arsa Payı                     20/100

İmar Durumu               Bitişik nizam 4 kat, ticaret (t2) yapı adasında kalmaktadır. Tescilli esere cephelendiğindendolayı her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya K.V.K.B.K.M. Kararı gerekir. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır.

Kıymeti                        180.000,00 TL

KDV Oranı                  %18

Kaydındaki Şerhler     :

1. Satış Günü               04/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

2. Satış Günü               31/10/2019 günü 10:00 - 10:10 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    Kütahya İl, Merkez İlçe, Balıklı Mahallesi, 89 Ada, 1 Parsel,3. Kat 3 Nolu Bağımsız Bölüm 128 M2 Yüzölçümü, 20/100 Arsa Paylı taşınmaz

Taşınmaz yakın çevresinde yaya trafiğininyoğun olduğu, araç trafiğinekapalı, Sevgi yolu (Cumhuriyet Caddesi), Karagöz Paşa Camii, Balıklı cami, tarihi küçük hamam, Türk telekom hizmet binası Banka Şubeleri Park ve alış veriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde ticari faaliyetlerin ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede konumludur.Günlük ihtiyaçlar yakın çevredenkarşılanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede iş yerleri yoğunluktadır.Taşınmazonaylı mimari projesine göre 2 oda , salon,mutfak, antre/hol, banyo, wc+lvbve bir adet balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Adresi                          Balıklı Mah. Ziraat Sk Işılda Apt.No: 8 Merkez/ Kütahya

Yüzölçümü                    128 m2

Arsa Payı                     20/100

İmar Durumu               Bitişik nizam 4 kat, ticaret (t2) yapı adasında kalmaktadır. Tescilli esere cephelendiğindendolayı her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya K.V.K.B.K.M. Kararı gerekir. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır.

Kıymeti                        180.000,00 TL

KDV Oranı                  %18

Kaydındaki Şerhler     :

1. Satış Günü               04/10/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

2. Satış Günü               31/10/2019 günü 10:10 - 10:20 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    Kütahya İl, Merkez İlçe,Balıklı Mahalle/köy, 89 Ada, 1 Parsel, Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm, 128 M2 Yüzölçümü, 28/100 Arsa Paylı Taşınmaz

Taşınmaz yakın çevresinde yaya trafiğininyoğun olduğu, araç trafiğinekapalı, Sevgi yolu (Cumhuriyet Caddesi), Karagöz Paşa Camii, Balıklı cami, tarihi küçük hamam, Türk telekom hizmet binası Banka Şubeleri Park ve alış veriş yerleri bulunmaktadır. Taşınmaz şehir merkezinde ticari faaliyetlerin ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bir bölgede konumludur.Günlük ihtiyaçlar yakın çevredenkarşılanabilmektedir. Taşınmazın bulunduğu bölgede iş yerleri yoğunluktadır.Taşınmazzemin katta bulunmakta olup,yerinde yapılan incelemede taşınmazınduvarlarlabölünmek suretiyle 3 hacime ayrıldığı görülmüş. Bubölümlerdehobi malzemeleri satış yeri,sanat evi ve bayan kuaförü olmak üzere 3 adet dükkan olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.

Adresi                          Balıklı Mah. Ziraat Sk Işılda Apt.No: 8 Merkez/ Kütahya

Yüzölçümü                    128 m2

Arsa Payı                     28/100

İmar Durumu               Bitişik nizam 4 kat, ticaret (t2) yapı adasında kalmaktadır. Tescilli esere cephelendiğindendolayı her türlü fiziki ve inşai müdahalede Kütahya K.V.K.B.K.M. Kararı gerekir. Etkilenme geçiş alanı ve önemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya Askeri Havaalanı Mania Planı ile ilgili yapılaşmalarda mania planı kriterlerine uyulacaktır.

Kıymeti                        300.000,00 TL

KDV Oranı                  %18

Kaydındaki Şerhler     :

1. Satış Günü               04/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

2. Satış Günü               31/10/2019 günü 10:20 - 10:30 arası

Satış Yeri                      : KÜTAHYA ADLİYESİHUKUK MAHKEMELERİ EK BİNA2. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA SALONU (DEVLET HASTANESİ KARŞISI)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.03/07/2019

Ramazan DEMİRSatış Memuru 126229