Sayı :2019/248 Esas
Konu :İlan
MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM KÜTAHYA İL DEFTERDARI arasındaki mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil {Gaiplik nedeniyle hazine adına tescil]davası nedeniyle;
Kütahya Sulh Hukuk Mahkemesinin 28/04/2009 Tarih ve 2008/2396 E- 2009/868 K.sayılı ilamı ile Kütahya Merkez Börekçiler mah.375 ada 18 nolu parsel sayılı taşınmazın maliki soyadı ve diğer kimlik bilgileri belli olmayan Hava Halil kızı hakkında Kütahya İl Defterdarı Kayyum olarak atandığından 4721 sayılı medeni kanunun 588.maddesinde belirtilen 10 yıllık sürenin dolması nedeniyle adı geçen hakkında hazine tarafından gaiplik verilmesi istenmiş, MK 588 maddesinin atıfta bulunduğu 33/2 fıkrası gereğince bir[1] er ay arayla iki[2] kez ilan yaptırılmasına karar verilmiş olup;
Bir[1] er ay ara ile yapılacak iki[2] ilandan ilk ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içesinde hak sahibi olduğunu ileri sürerek bir kimse ortaya çıkmaz ise taşınmazın malikinin gaipliğine ve mirasın devlete geçeceği İLAN olunur.
TAPU MALİKLERİ
Kütahya Merkez Börekçiler Mah.375 ada 18 nolu parsel sayılı taşınmaz maliki Hava Halil Kızı