Aşagıda cins,miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci arttırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde,yine aşagıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2.ci arttırmanın yapılarak satılacağı;şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu;birinci arttırmadan on gün önce başlamak üzere arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr elektronik ortamda teklif verilebileceği,mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;gideri verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.02/04/2019 1.İhale Tarihi : 23/05/2019 günü,saat 14:45-14:55 arası
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü,saat 14:45-14:55 arası
İhale yeri :Garaambar Yediemin Otoparkı -Fuatpaşa Mah.Fatih Sanayi Sit.42.Sok.NO:23
MERKEZ /KÜTAHYA
NO Taktir Edilen Adedi KDV Cinsi(Mahliyet ve Önemli Nitelikleri)
Değer TL.
1 50.000,00 1 %1 Söz konusu 41V1438 Plakalı TMBAP4NHXJ40
07473 Şasi nolu Beyaz renkli skoda rapid 1.2
TSI 110 green tec style markalı aracın yürür
vaziyette olduğu herhangi bir çizik yada hasarı
nın bulunmadığı görülmüştür.Farklı tarihlerde
çarpma nedeniyle toplam 30.960 TL Hasar kay
dı olduğu görülmüştür.