Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi,niteliği,kıymeti,adedi,önemli özellikleri:

Söz konusu taşınmaz Kütahya ili Merkez Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 1773 57 parsel 2712 m2 yüz ölçümlü A,B,C,D,E,K,L,M,N,O,P bloklu ikişer normal katlı bahçeli kargir apartman niteliğinde olup Dblok zemin kat bağımsız bölüm numarası 2 olan mesken borçlu Nazif Cihan adına 1/4 oranında hisseli,Güler Cihan adına 1/4 oranında hisseli,Ahmet Cihan adına 1/4 oranında hisseli,Muzaffer Cihan adına 1 /4 oranında hisseli 45/ 2712 oranında hisseli payıdır.Söz konusu taşınmazın açık adresi Ziraat Mahallesi 1.Keskin sokak D Blok dış kapı no:6 iç kapı no:2 dir .Taşınmazda 2 oda 1 salon1 mutfak 1 banyo 1 tuvalet bulunmakta olup yaklaşık alanı 100 m2 dir .Pencereler ahşap doğramadır.Daire giriş kapısı çelik kapıdır .Duvarlar sıva üzeri plastik boyadır.Bina 3B yapı sınıfında doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.Taşınmaz yaklaşık 25 seneliktir.Taşınmazın bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı yapılmıştır.Taşınmaz eski,bakımsız ve merkeze uzaktır.

Kıymeti :100.000,00 TL KDV Oranı:%1

1.Satış Günü :02/05/2019 günü 11:37-11:40 arası

2.Satış Günü :29/05 /2019 günü 11:37-11:40 arası

Satış Yeri : Kütahya Belediye Hizmet Binası 1.kat Grup Toplantısı Salonu-Gaybiefendi Mah.Atatürk Bulv.NO:83

MERKEZ/KÜTAHYA

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1193 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/03/2019

Medya Kütahya 01.04.2019