Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz,Kütahya ili Merkez ilçesi Yıldırım Beyazıt Mah. 1516 Ada 5 Parselde 2. kat, bağımsız bölüm numarası 3 olan taşınmaz mesken niteliğinde olup borçlu adına tam hisseli 179,79 m2 yüzölçümlü 1/3 oranında arsa paylıdır. Tapu kaydına göre bodrum katta yaklaşık 15 m2 E-3 depo eklentisi bulunmaktadır. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı adasında bulunmaktadır. Kütahya askeri havaalanı Mania kotu kriterlerine uyulacaktır.Taşınmazda 2 oda,1 salon, 1 mutfak, 1 banyo, 1 balkon ve 1 tuvalet bulunmakta olup alanı yaklaşık 101 m2'dir. Pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çeliktir. Yerler odalarda ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler seramik ve mutfakta marley kaplıdır. Duvarlar sıvı üzeri plasik boyadır. Daire iç kapıları ahşap pres kapıdır. Bina 3B yapı sınıfındadır. Taşınmaz ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmazın bulunduğu apartman asansörsüz olup dış cephe yalıtımı mevcuttur. Yaklaşık 25 yıllıktır. Taşınmaz, Kütahya çarşı merkeze yaklaşık 3.5 km uzaktadır.
Adresi :Yunusemre Mah. 2. Yamanlar Sk. Dış Kapı No:22 2.kat İç kapı no : 3 Kütahya/Merkez
Yüzölçümü : 101 m2
İmar Durumu : Bitişik nizam 3 kat yapı adasında bulunmaktadır
Kıymeti : 135.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer :AKBANK A.Ş. 17/06/2013 tarihli 9449 yevmiye numaralı 60.000,00 TL bedelli ipotek şerhi mevcuttur.
Satış Günü : 16/04/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Günü : 13/05/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1836 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.26/02/2020
Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı - 164276
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 11.03.2020