Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Söz konusu taşınmaz Kütahya İli merkez Uluköy köyü 117 ada 200 parsel 3.458,52 m² yüz ölçümlü ahşap ev ahır kuruluk ve tarlası niteliğinde olup borçlu adına tam oranında hisselidir. Söz konusu taşınmazın açık adresi merkez Uluköy köyü dış kapı no: 70'dir. İmar planında köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Taşınmazda tek katlı ev tek katlı ahır tek katlı samanlık bulunmaktadır. İnşaat alanı toplamı yaklaşık 400,00m²dir. Taşınmazların büyük bir kısmında dış cephe sıvaları yoktur. Yığma tuğla üzerine ahşap döşemedir. Binalar derme çatmadır. İç duvarlar sıva üzeri plastik boyadır. Odalarda yerler tahta ve marley kaplıdır. Taşınmazda pencereler ahşap doğramadır. Daire giriş kapısı ahşap kapıdır. Binalar 2B yapı sınıfında soba ile ısınmakta olup, ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz yaklaşık20 seneliktir. Taşınmaz Kütahya çarşı merkezine yaklaşık 27 km mesafededir.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %18

  1. Satış Günü : 10/09/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
  2. Satış Günü : 08/10/2019 günü 14:35 - 14:40 arası

Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/6414 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.23/07/2019

Rabia YÜKSEL

İcra Müdür Yardımcısı

132580 MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 10/08/2019