Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    Taşınmaz Kütahya İl, Merkez İlçe, tapudaGaybiefendi Mahallesi 1997 ada 31 parsel 125,00 m2 yüz ölçümlü bahçesi kargir ev niteliğinde olupborçluadına 1/4 oranında hisselidir.

Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat yapı arasında kalmaktadır. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanlarda kalmaktadır. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. taşınmazda bodrum üzeri 3 kat ve teras katı bulunmaktadır. Taşınmazın kat irtifakı olmadığından taşınmazdaki tüm dairelerin kıymet takdiri yapılmıştır. Pencereler pvc doğramadır. Apartman giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazın toplam yaklaşık alanı 450,00 m2'dır. Taşınmazşehir merkezine yaklaşık 1,0 km mesafededir. Kıymet takdirine konu gayrimenkul genel itibariyle yeni gelişmekte olan 3 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır.Taşınmaz doğal gazkombili ısınma sistemi ile ısınmakta olup taşınmaz ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 25 seneliktir.Taşınmazın 1/4 ü satılacak olup,Borçlunun hissesine düşen değer 85.000,00-TL dir.

Adresi                          Gaybiefendi Mahallesi Meşeli Sok. Diş kapı No:9 Kütahya/Merkez

İmar Durumu               : Bitişik nizam 3 kat yapı arasında kalmaktadır. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanlarda kalmaktadır.

Kıymeti                        85.000,00 TL

KDV Oranı                  %18

Kaydındaki Şerhler     Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü               06/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü               03/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                  : GAYBİEFENDİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA MERKEZ YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 1. KAT MECLİS SALONU YANI GRUP TOPLANTI ODASI

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/946 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/09/2019