Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

Söz konusu taşınmaz Kütahya İli Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1264 ada 10 parsel dörder katlı sekiz bloktan oluşan betonarme konut ve arsası niteliğinde 2.344,00 m² yüz ölçümlü G blok birinci kat bağımsız bölüm numarası 4 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli 51/2344 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunus Emre Mah. Mihrap sokak Palmiye sitesi G Blok dış kapı no :12 iç kapı no: 4'dür. Taşınmazda pencereler pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yerler odalarda laminant kaplı ıslak hacimler seramik kaplıdır. Taşınmazda duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazda 3 oda 1 salon 1 tuvalet 1 banyo ve 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 102,50 m²'dir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 5,0 km mesafededir. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve alt yapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğal gaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 15 seneliktir.

Kıymeti                        180.000,00 TL KDV Oranı           %1

Kaydındaki Şerhler     : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü               03/03/2020 günü 14:20 - 14:30 arası

2. Satış Günü               31/03/2020 günü 14:20 - 14:30 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/10227 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/01/2020