Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Otuz Ağustos Mahallesi 1394 ada 1 parsel sayılı 2038 m2 yüzölçümlü arsa niteliğinde olup 5. kat bağımsız bölüm numarası 24 olan mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 1/32 oranda arsa paylıdır. Taşınmazın açık adresi 75. Yıl Mahallesi Bekir Sıtkı Paşa Caddesi Doğrukent Sitesi B Blok No:33/24'dür. Taşınmaz imar planında 5m. yapı yaklaşma sınırlı bir adet sekiz katlı bloktan oluşan E:2,00 olan yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan (ÖA-3) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacak, mania kotu :1038-1045 m dir. Taşınmazda 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 tuvalet, 1 banyo ve 3 balkon bulunmakta olup taşınmazın net alanı yaklaşık 109 m2 dir. Pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar plastik boya, yerler odalarda laminant kaplı, ıslak hacimler seramik, mutfak dolap ve tezgahı vardır. Bine 3B yapı sınıfında kombili doğal gazlı ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. Dairenin dış cephe yalıtımı yapılmış, asansörsüz, yaklaşık 20 senelik, çarşı merkezine yaklaşık 2,6 km mesafededir.

Kıymeti                        145.000,00 TL                              KDV Oranı     %1

1. Satış Günü               18/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü               15/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1468 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.01/11/2019