Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 09/09/2019

Mine YAMANİcra Müdür Yardımcısı164276

1.İhale Tarihi             : 10/10/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.2.İhale Tarihi             : 30/10/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.İhale Yeri                   : Garaambar Yediemin Otoparkı - Fuatpaşa Mah. Fatih Sanayi Sit. 42. Sok. No:23 MERKEZ / KÜTAHYANoTakdir Edilen Değeri TL.AdediKDVCinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)170.000,001%143BC936 Plakalı , 2016 Model , HYUNDAI Marka , GB Tipli , Rengi Beyaz , Anahtarı olmayan, i 20 model, iyi durumda olduğu muhtelif yerlerinde çizikleri dışında bir hasarı olmayan ,sigorta bilgi ve gözetim merkezi kayıtlarına göre aracın hasar kaydı olmayan,bilirkişi tarafından motor ve şasi numarası yazılmayan araç