Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez ilçe Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1269 ada 3 parsel sayılı üç katlı betonarme konut ve arsası niteliğinde 274 m2 yüzölçümlü birinci kat 5 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 51/738 oranında arsa paylıdır.Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Çok hassas kullanım alanları ve uygun olan (UA) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, giriş kapısı çelik kapıdır. Bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapalmış, asansör bulunmamaktadır. Taşınmaz bir oda, 1 oda+mutfak nişi, bir banyo ve bir balkondan oluşmakta yaklaşık 46 m2 dir. Şehir merkezine yaklaşık 4,5 km mesafede olup genel itibariyle yeni gelişmekte olan 3-4 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almakta ve bölge ağırlıklı olarak orta-üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamakta, taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 7-8 seneliktir.

Adresi                          Yunusemre Mah. Mizan Sokak Yamaner Apt. No:8/5 Kütahya

Yüzölçümü                    274 m2

Arsa Payı                     51/738

İmar Durumu               Bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmaktadır.

Kıymeti                        70.000,00 TL

KDV Oranı                  %1

Kaydındaki Şerhler     Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü               08/11/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

2. Satış Günü               05/12/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri                      : GAYBİEFENDİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:83 KÜTAHYA MERKEZ YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI 1. KAT MECLİS SALONU YANI GRUP TOPLANTI ODASI

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3758 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/09/2019