TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANISatılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 1645 Ada, 192 Parsel, ALİPAŞA Mahalle/Köy, 3 Nolu Bağımsız Bölüm söz konusu taşınmaz Alipaşa Mahallesi 1645 Ada,192 Parsel. ikikatlı bodrumu bulunan yedikatlı betonarma bina niteliğinde 409,00 M2 yüzölçümlü olup,Bodrum kat bağımsız bölüm numarası 3 olan dükkan, borçlu adına tam hisselidir,875/58078 oranında arsa paylıdır,taşınmazın adresi Alipaşa Mahallesi Sevgi yolu Avcılar işmerkezi dışkapı no:7-32 Bodrom kat İçkapı No:3 dür,taşınmaz imar Planında bitişik nizam 8 Kat Ticaret(T2) Olan yapı adasında kalmaktadır,Sözkonusu dükkan,Pencereler ve kapı girişi,katlanabilir cam doğramadır,Taşınmaz onaylı mimari Projesinden aykırı olarak ön galeri boşluğuna doğru büyütülmüştür,iç duvarları sıva üzeri Plastik boyadır,Taşınmaz Projesindeki net alanı yaklaşık 90,00 M2 dir Taşınmaz 3B Yapı gurubunda olup 35 Seneliktir,

Adresi : Merkez / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 90 m2

Arsa Payı : 875/58078

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 315.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

  1. Satış Günü : 18/07/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
  2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

-2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İl, Merkez İlçe, 663 Ada, 167 Parsel, SERVİ Mahalle/Köy, 8 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz tapuda,Servi Mahallesi 663 Ada,167 Parsel,bodrumlu dört katlı kagir bina ve arsası,531,00M2 Yüzölçümlü,zeminkat bağımsız bölüm No:8 olan Dükkan borçlu adına tam hisselidir,8/240 Oranında arsa paylı,taşınmazın Servi Mahallesi,Sümer Meydanı zemin kat dışkapı No:1 D dir,sözkonusu taşınmaz imar Planında kısmen bitişik nizamlı 3 Kat ticaret,(T2) KISMENDE BİTİŞİK NİZAM 4 Kat ticaret (T2) TİPİ YAPI ADASINDA KALMAKTADIR, Sözkonusu dükkanda pencereler ve kapı girişi Alimunyom,doğramadır taşınmaz onaylı mimari Projesinden aykırı olarak asma kat yapılıp büyütülmüştür,içduvarlar sıva üstü Plastik boyadır,taşınmazın asma kat dahilnet alanı yaklaşık 23,00 M2 dir.Taşınmaz 3B Yapıgurubundaolup,ulaşım ve altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır,taşınmaz yaklaşık 40 Seneliktir.

Adresi : Merkez / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 531 m2

Arsa Payı : 8/240

İmar Durumu : Yok

Kıymeti : 92.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler :

  1. Satış Günü : 18/07/2019 günü 11:10 - 11:15 arası
  2. Satış Günü : 22/08/2019 günü 11:10 - 11:15 arası

Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5282 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/05/2019

Recep ÖZYILMAZİcra Müdür Yardımcısı 29048

MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 18/06/2019