Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/06/2019

Mine YAMAN

İcra Müdür Yardımcısı- 164276

1.İhale Tarihi : 01/08/2019 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.

2.İhale Tarihi : 28/08/2019 günü, saat 15:30 - 15:35 arası.

İhale Yeri : ÇAYCA KÖYÜ NO:2 KÜTAHYA/MERKEZ (ÇAYCA KÖY CAMİİSİ ÇEVRESİNDEKİ TEK KATLI MAVİ TAHTA KAPILI EV ÖNÜ)

No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Değeri TL.

1 100.000,00 1 %18 43 DL 249 Plakalı , 2009 Model , SCANIA Marka , G420 XA 4X2 HNA Tipli , 8115180 Motor No'lu , 9BSG4X20003633958 Şasi No'lu ,01.01.2009 tarihi ile tes cilliBeyaz renkli Scania çekici G 420 CA 4x2 Hna markalı yakıt tipi motorin olan aracın anahtarı ve ruhsatı olmadığı, muhtelif yerlerinde çizikleri olduğu, ön radyatör korumasınınhafif hasarlı olduğu, Aracın Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kayıtla rına göre 10 adet kazaya karıştığı toplamda 62.481 TL hasar kaydı olduğu tespit edilen çekici

(İİK m.114/1, 114/3) MEDYA KÜTAHYAGAZETESİ 20.07.2019