Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci arttırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. arttırmanın yapılarak satılacağı: şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen değerini %50’sini bulunmasının ve satış isteğinin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci arttırmadan on gün önce başlamak üzere arttırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği birinci arttırmada istekli bulunmadığı taktirde elektronik ortamda birinci arttırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci arttırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/05/201916R0913 Plakalı, 2014 model,CITROEN Marka, D tipi söz konusu 16R0913 Plaka sayılı 2014 model AA Sedan hususi amaçlı VF7DD9HP0EJ687036 şasi nolu beyaz renkli Cıtroen c-elysee 1.6 HDI 92 exclusive markalı araç yürür vaziyette olup 2 adet kazaya karıştığı, bilirkişi raporuna göre tespit edilmiştir.