Özellikleri :Satışa kanu taşınmaz tapu Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1488 ada 31 parsel sayılı 286 m2 yüzölçümlü beş katlı betonarme iş yeri ve konut nitliğindeki taşınmazın 3.kat 9 bağımsız bölüm numaralı duplex meskeni olup borçlu adına tam hisseli 28/286 oranında arsa paylıdır .Taşınmazın adresi Yunus Emre Mah. Yunus Emre Cad. Kayacık Sok. Yalçın Apt. No:2/9 Kütahyadır.Taşınmazın yakın çevresinde Mekke Camii ,Özel Kadir Özkanat İlkokulu,Tekel ortaokulu,park ve marketler bulunmaktadır.Ana gayrimenkul 286 m2 yüzölçümüne sahip parsel üzerinde bitişik nizam 3B yapı sınıfında betonarme karkas sistemde,bodrum+zemin+3 kat+çatı katlı olarak inşa edilmiş yaklaşık 4 yaşındadır.Binanın dış cepheleri ısı camakanlı demir doğramadır.Taşınmaz onaylı mimari projesi ve mahallinde yapılan incelemeye göre 3.normal katta oda salon,mutfak,antre/hol,banyo,wc-lavabo ve bir balkon hacimlerinden oluşmakta brüt 90 m2 alanlı,çatı katta oda,eklenti,antre/hol,koridor ve banyo hacminden oluşmakta brüt 60 m2 alanlı ,olmak üzere toplamda 150 m2 alanlı,olup ayrıca çatı katta 25 m2 parke,duvarlar saten boyalı,tavanları kartonpiyerlidir.Mutfakta dolap grubu ve mermerit tezgahı bulunmakta ıslak hacimler seramiktir.Isınma doğalgaz kombili,penceler pvc doğramadır.

Kıymeti :220.000,00TL KDV Oranı : %18

1.Satış Günü :29/04/2019 günü 10:00-10:05 arası

2.Satış Günü :27/05/2019 günü 10:00-10:05 arası

Satış yeri :Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah.Atatürk Bulv.No:83

MERKEZ/KÜTAHYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1193 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.19/03/2019

Medya Kütahya 27.03.2019