Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/06/2019(İİK m.114/1, 114/3) 1.İhale Tarihi : 07/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi : 28/08/2019 günü, saat 11:20 - 11:30 arası.
İhale Yeri : Vizyon Yediemin Otoparkı Gaybiefendi mahallesi aydınlık caddesi fettah söğütleri no: 16 Merkez/Kütahya

No

Takdir Edilen

Değeri TL.

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

65.000,00

1

%1

20AAH297 Plakalı , 2017 Model , FIAT Marka , 356 Tipli , Söz konusu 20 AAH 297 PlakalıSedan Tipi, Tofaş-Fıat marka, Egea Urban 1.3 M.Jet95 E5+ model, Beyaz renkli motorin yakıtlı manuel vitesönden çekiçli 125 Hp Motor gücü2017 model yılı69.324 km.araçtır.