Taşınmazların Satış Yeri        : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

Taşınmazların Kaydındaki Şerhler  : kaydındaki gibidir

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Söz konusu taşınmaz Kütahya ili merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1487 ada 31 parsel arsa niteliğinde 387,00m² yüz ölçümlü B Blok ikinci kat bağımsız bölüm numarası 6 olan mesken borçlu adına tam hisseli 378/3870 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresiYunusemre Mahallesi2. Aşık Veysel Sokak dış kapı no: 18'dir. B blok iç kapı no: 6'dır. Taşınmazda 3 oda 1 salon 1 mutfak 1 banyo ve 1 tuvalet bulunmakta olupyaklaşık net alanı105,00m²'dir. Taşınmazda duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanındış cephesinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Söz konusu taşınmazdapencereler pvc doğramadır. Daire giriş kapısıçelik kapıdır.Yerler odalarda laminantkaplı ıslak hacimlerseramik kaplıdır.Taşınmaz yeni yapılaşmaların bulunduğu 3 katlıyapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklıolarakorta düzey gelir grubuna hitap etmektedir.Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Söz konusu taşınmazdoğalgazkombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır.Taşınmaz 3B yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 2-3 seneliktir. Taşınmaz çarşı merkezine yaklaşık 4,0 km mesafededir.

Kıymeti                        165.000,00 TL KDV Oranı           %1

1. Satış Günü               31/10/2019 günü 11:25 - 11:30 arası 2. Satış Günü           28/11/2019 günü 11:25 - 11:30 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    Söz konusu taşınmaz Kütahya İli merkez      Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1487 ada 31 parsel arsa niteliğinde 387,00 m² yüz ölçümlü B Blok ikinci katbağımsız bölüm numarası 7 olan dubleks mesken borçlu adına tam ornında hisseli604/3870 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunusemre Mahallesi 2. Aşık Veysel Sokakdış kapı no:18'dir. B Blok iç kapı no:7'dir. Taşınmaz hali hazırda alt katta bulunan mutfak ile 1 oda bağımsız bölüm numarası 5 olan meskenle birleştirilmiş merdiven boşluğu ve orjinal projesinde bulunan kapısı kapatılmış olup bağımsız bölüm numarası 7 olan dubleks meskenin daire kapı girişiüst kattan verilmişayrı bağımsız bölüm olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz dubleks mesken olup yasal mimari projesine göre alt katında 1 oda 1 mutfak bulunmaktadır. Üst katında 5 oda 1 tuvalet 1 banyo ve 3 teras bulunmakta olup yaklaşık yasal net alanı 167,00 m²'dir. Taşınmazda duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesindeısı yalıtımı yapılmıştır.Söz konusutaşınmazda pencereler pvc doğramadır. Daire giriş kapısı çelik kapıdır. Yerler odalarda laminant kaplı ıslak hacimler seramik kaplıdır. Taşınmaz yeni yapılaşmaların olduğu 3 katlı yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve alt yapısorunu bulunmaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanılmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 2-3 seneliktir. Taşınmaz çarşı merkezine 4,0 km mesafededir.

Kıymeti                        250.000,00 TL

KDV Oranı                  %8 Not: kdv 843 sayılı cumhurbaşkanlığı kararı ile 31/12/2019 tarihine kadar %8 olarak uzatılmış olup kdv oranı %8'dir. Satışın 31/12/2019 tarihinden sonra kesinleşmesi halinde bakanlık tarafından ek bir karar verilmemesi halinde kdv oranı %18 olacaktır.

1. Satış Günü               31/10/2019 günü 11:40 - 11:45 arası 2. Satış Günü           28/11/2019 günü 11:40 - 11:45 arası

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/304 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/09/2019