Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 30/06/2019
NOT:Aracın satışına rehin bedeli olan 39.000,00 TL ve şatış masrafları 2 500 TL toplamı olan 41.000,00TL üzerinde başlanacaktır.41.000,00 TLüzerinden teklif verlmesi ihaleye katılacaklara duyrulur. 1-İhale Tarihi :07/08/2019 günü saat 11:45-11:50
2-İhale Tarihi :28/08/2019 günü saat 11:45-11:50
İhale yeri :Gaybi efendi mahallesi aydınlık caddesi fettah söğütleri no:16 merkez/ Kütahya No
Taktir Edilen
Değeri TL
Adedi
KDV
Cinsi (Maliyeti ve önemli nitelikleri
1
65.000,00
1
%18
07AAR174 Plakalı,2006 model RENAULT Marka ,söz konusu 07AAR174 Plakalı 31.11.2005 tarihli ile tescilli VF622GVA000151150 şasi nolu kırmızı renkli Renault çekici Premium 420.19 ECO4X2 markalı aracın muhtelif yerlerinde çizikler var lastikleri iyi durumda king pim ve diğer bağlantı elemanları sağlam durumda 2 adet kazaya karışmış olduğu tespit edilmiş çekici araçtır.