1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 208 ada 83 parsel sayılı arsa niteliğinde olup 336,48 m2 yüzölçümlü A Blok 5. kat 13 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 12/380 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi No:16/13 Kütahya'dır. Taşınmaz imar planında kısmen bitişik nizam 4 kat, kısmen de bitişik nizam 6 kat ticaret (T2) içerisindedir. Önemli alan (ÖA-1) ve kısmen de çok hassas kullanım alanları içerisindedir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazda 1 oda, 1 mutfak+hol, 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 47 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmış, asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 1,8 km mesafede olup genel itibariyle gelişmekte olan 5-6 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmekte olup ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 6-7 seneliktir.

Kıymeti                        90.000,00 TL                     KDV Oranı    %1

1. Satış Günü               25/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası

2. Satış Günü               22/01/2020 günü 10:00 - 10:05 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Lala Hüseyin Paşa Mahallesi 208 ada 83 parsel sayılı arsa niteliğinde olup 336,48 m2 yüzölçümlü A Blok 5. kat 14 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 11/380 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Lala Hüseyin Paşa Mahallesi Sanayi Caddesi No:16/14 Kütahya'dır. Taşınmaz imar planında kısmen bitişik nizam 4 kat, kısmen de bitişik nizam 6 kat ticaret (T2) içerisindedir. Önemli alan (ÖA-1) ve kısmen de çok hassas kullanım alanları içerisindedir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazda 1 oda, 1 mutfak+hol, 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 45 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmış, asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 1,8 km mesafede olup genel itibariyle gelişmekte olan 5-6 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmekte olup ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 6-7 seneliktir.

Kıymeti                        87.000,00 TL                     KDV Oranı    %1

1. Satış Günü               25/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası

2. Satış Günü               22/01/2020 günü 10:10 - 10:15 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1232 ada 1 parsel sayılı üç katlı iki bloktan oluşan betonarme konut, işyeri ve arsası niteliğinde olup 556 m2 yüzölçümlü B Blok 1. kat 5 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 26/556 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Yunus Emre Mahallesi Alsancak Sokak No: 5/5Kütahya'dır. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmaktadır. Kısmen uygun alan (UA) kısmen de önemli alan (ÖA-2) içerisindedir. Kütahya askeri hava alanı mania planı kriterlerine uyulacak mania kotu: 1008-1013 m'dir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazda 1 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 47 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmış, asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 4,8 km mesafede olup genel itibariyle gelişmekte olan 3 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmekte olup ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 6 seneliktir.

Kıymeti                        70.000,00 TL                     KDV Oranı    %1

1. Satış Günü               25/12/2019 günü 10:20 - 10:25 arası

2. Satış Günü               22/01/2020 günü 10:20 - 10:25 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

 4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri                    :Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Meydan Mahallesi 125 ada 132 parsel sayılı beş katlı betonarme konut, işyeri ve arsası niteliğinde olup 271,72 m2 yüzölçümlü birinci kat 8 bağımsız bölüm numaralı mesken olup borçlu adına tam oranda hisseli 54/1404 oranında arsa paylıdır. Taşınmazın adresi Meydan Mahallesi Abdullah Ahmet Efendi Sokak No:3/8 Kütahya'dır. Taşınmaz imar planında bitişik nizam 4 kat yapı adasında kalmaktadır. Önemli alan (ÖA-1) içerisindedir. Kütahya askeri hava alanı mania planı kriterlerine uyulacak maina kotu 985-987 mdir. Taşınmazda pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyadır. Taşınmazda 1 oda, 1 salon, 1 mutfak nişi, 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık alanı 42 m2 dir. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmış, asansör bulunmamaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 1km mesafede olup genel itibariyle gelişmekte olan 4 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmekte olup ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 7-8 seneliktir.

Kıymeti                        85.000,00 TL                     KDV Oranı    %1

1. Satış Günü               25/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası

2. Satış Günü               22/01/2020 günü 10:30 - 10:35 arası

Satış Yeri                      : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA

             Satış şartları :

             1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

             2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

             3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

             4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

             5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

             6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/9088 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.11/11/2019