ESAS NO: 2019/14 Tereke

KÜTAHYA ili, MERKEZ ilçesi, KIZILCAÖREN mah/köy 112 Cilt, 62 Aile sıra no, 37. Sırada nüfusa kayıtlı 15/06/1964 doğumlu19/09/2016 tarihinde vefat eden müteveffa ADİL İRTEGÜN'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden terterekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla; Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dâhil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarının ilan tarihinden en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanunun 621. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur. 24/10/2019