İLAN
T.C. KÜTAHYA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Konusu: Kiralama İhalesi
Mülkiyetleri/tasarrufları Belediyemize ait aşağıda vasıfları belirtilen taşınmazların şartname hükümlerine göre işletilmek üzere kiraya verilmesi işi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereği “Açık Teklif Usulü” ile ihaleye konulmuştur.
Kira Süreleri: üç (3) yıldır.
3.İhale sonucu belirlenecek olan aylık kira bedeli -1- yıl geçerli olup, takip eden yılların kira bedelleri ise TÜFE (On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı) oranında belirlenecektir.
 Listede 23 Numaralı taşınmaz KDV’den muaftır. (Kira Bedeli Bir (1) yıl peşin ödenecektir.)
Kira Ödemeleri Üçer aylık dönemler halinde 3 aylık dönemin başlangıcındaki (15 Ocak, 15 Nisan, 15 Temmuz, 15 Ekim) ayın 15’inci gününe kadar ödenecektir.
İhale Tarihi / Günü / Saati : 14.07.2020 / Salı / Tabloda belirtilen saatlerde
İhalenin Yapılacağı Yer : Belediye Ana Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu Kat:2
MUHTELİF TAŞINMAZLAR
S.N. Taşınmaz Mevkii Aylık Geçici Özel İhale
Muhammen Teminat Geçici Saati
Bedel (TL) Teminat
(KDV Hariç) (TL) (TL)
1 Gaybiefendi Mahallesi 1739 ada, 53 parsel üzerinde 29.000,00 31.320,00 30.000,00 14.00
bulunan Belediye Ana Hizmet Binası Zemin Kat (~504,64 m2)
2 Gaybi Efendi Mah. Gaybi Efendi Cad. Musalla Camii 265,00 286,00 795,00 14:02
Yanı Park-Büfe
3 Yıldırım Beyazıt Mah. Yemen Sok. Ahmet Hisarlı 750,00 810,00 2.250,00 14:04
Park Büfe (Yapım Karşılığı Kiralama Modeli)
4 Zafertepe Mah. Şeyh Edebali Cad. Şehitler Park- Büfe 830,00 896,00 2.490,00 14.06
5 Servi Mah. Porsuk Bey Sok. Yurt, Eğitim Tesisleri 4.000,00 4.320,00 12.000,00 14.08
Zemin Kat 1 Nolu İşyeri (1470 m²)
6 Pirler Mah. Balıklı Cad. Şapçı İş Merkezi Bodrum 200,00 216,00 600,00 14.10
Kat -4 Nolu İşyeri (15.80 m²)
7 Pirler Mah. Balıklı Cad. Şapçı İş Merkezi Zemin Kat - 200,00 216,00 600,00 14.12
14 Nolu İşyeri (10.25 m²)
8 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt, Eğitim
Tesisleri Altında bulunan Zemin Kat 2 Nolu İşyeri (41 m²) 990,00 1.070,00 2.970,00 14.14
9 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt, Eğitim
Tesisleri Altında bulunan Zemin Kat 3 Nolu İşyeri (41 m²) 990,00 1.070,00 2.970,00 14.16
10 Evliya Çelebi Hastanesi Ana Bina Karşısı Yurt, Eğitim
Tesisleri Altında bulunan Zemin Kat 7 Nolu İşyeri (33 m²) 900,00 972,00 2.700,00 14.18
11 Ilıca Kaplıcaları Hasulhas Karşısı Büfe 210,00 227,00 630,00 14.20
12 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -3 Nolu Dükkan (8,3 m²) 200,00 216,00 600,00 14.22
13 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -4 Nolu Dükkan (7,34 m²) 200,00 216,00 600,00 14.24
14 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -5 Nolu Dükkan (7,1 m²) 200,00 216,00 600,00 14.26
15 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -6 Nolu Dükkan (10,00 m²) 200,00 216,00 600,00 14.28
16 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -7 Nolu Dükkan (7,18 m²) 200,00 216,00 600,00 14.30
17 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -23 Nolu Dükkan 195,00 211,00 585,00 14.32
18 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -26 Nolu Dükkan 195,00 211,00 585,00 14.34
19 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -27 Nolu Dükkan 195,00 211,00 585,00 14.36
20 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -28 Nolu Dükkan 195,00 211,00 585,00 14.38
21 Balıklı Mah. Kanaat Sok. Gülten Dayıoğlu Kütüphanesi
Zemin Kat -30 Nolu Dükkan 195,00 211,00 585,00 14.40
22 Kırgıllı Mah. İmam Evi Altı Zemin Kat 1 Nolu Dükkan 115,00 125,00 345,00 14.42
23 Perli Mah. Yeni Otobüs Terminali Atm Cihazı Yeri No.65/2 1.666,00 1.800,00 4.498,00 14.44
24 Perli Mah. Otobüs Terminali Hediyelik Eşya Dükkanı No.94 (68,00 m²) 1.950,00 2.106,00 5.850,00 14.46
25 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.2 İşyeri (12,00 m²) 400,00 432,00 1.200,00 14.48
26 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.3 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 14.50
27 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.5 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 14.52
28 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.6 İletişim Hizmetleri Dükkanı (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 14.54
29 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.7 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 14.56
30 Cemalettin Mah. Küçükağa Sok. Anadolu (Köy)
Garajı No.8 İşyeri (6,00 m²) 225,00 243,00 675,00 15.58
31 Cumhuriyet Mah. Yunus Emre Cad. Hayme Ana
Hanımlar Lokali Giriş Kat Kuaför ve Güzellik Salonu 500,00 540,00 1.500,00 15.00
4.İhalelere Katılacaklardan İstenen Belgeler (İhaleye Girebilme Şartları):
Gerçek kişiler için;
a) Nüfus cüzdan fotokopisi,
b) Tebligat için yazılı adres gösterilmesi ve elektronik posta adresi, SMS için cep telefonu numarası,
c) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
d) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
e) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı,
f) Bir başkası adına iştirak edeceklerin geçerliliği olan noter tasdikli vekâletnameleri
Tüzel kişiler için;
a) Tüzel kişinin Ana Sözleşmesi veya Tüzüğü,
b) İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noter tasdikli geçerliliği devam eden imza sirküleri aslı ve ticaret sicil gazetesi,
c) İhaleye katılanın vekâleten katılması halinde vekâletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,
d) Ortak girişim olması halinde geçerliliği noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,
e) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, SMS için cep telefonu numarası,
f) 2886 sayılı kanuna göre herhangi bir şekilde cezalı olmadığına dair beyanı,
g) İhale ile ilgili geçici teminat ve özel geçici teminat ödendiğine ilişkin makbuz veya süresiz teminat mektubu aslı,
h) Kütahya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyeye borcu olmadığına dair ihale ilan tarihinden sonra alınmış belgenin aslı.
 İhaleye katılacaklar, istenen belgeleri eksiksiz olarak ihale günü saat 12.30’ a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine teslim etmek zorundadır.
Daha fazla bilgi almak ve şartnamelerini görmek isteyenlerin, mesai gün ve saatlerinde Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Gayrimenkul İhale Birimine (Belediye Hizmet Binası Kat:2) müracaatları ilan olunur.
EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 04.07.2020