Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/06/20191.İhale Tarihi : 28/06/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
2.İhale Tarihi : 16/07/2019 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
İhale Yeri : Vizyon Yediemin otoparkı Gaybiefendi Mahallesi Aydınlık caddesi fettah söğütleri no: 16 Merkez/KütahyaNo
Takdir Edilen
Değeri TL.
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli
Nitelikleri)
1
275.000,00
1
(1. Satışta satılarak süresinde kesinleşmesi halinde %1 'dir. )30 Hazirana kadar %1daha sonrasındasatılması veya ihalenin feshi davası açılarak uzaması halinde ve bakanlık tarafından ek bir karar verilmemesi halinde KDV %18 olacaktır
Söz konusu 16MYC18 Plakalı Renault marka çekici tipi T 460.19 T Model beyaz renkli motorin yakıt cinsi otomatik vites 4x2 çekiç tipi 450 Hp motor gücü 2015 model yılıolan araç