gediz
Eskigediz’in sayısız medeniyetlerin izlerini taşıyan eserlere sahip olduğunu belirten Cami Kebir Mahalle Muhtarı Erol Aksu, ’’Gediz’e ait bilinen en eski veriler, İlkçağ’ da Frigler dönemine rastlamaktadır.

Kütahya'nın Eskigediz beldesinde yoğun kar ...