Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya İli, Merkez İlçesi, 30 Ağustos Mahallesi, Ağılı Kaya Mevkii, 586 ada, 13 parselde, beş katlı yirmişer daireli on üç bloklu bahçeli apartman vasfında, 29.121,00 m2 yüzölçümlü olup 32.blok 2.kat, bağımsız bölüm numarası 12 olan mesken borçlu adına tam oranında hisseli, 126/35945 oranında arsa paylıdır.Taşınmazda pencereler pvc doğramadır.Daire giriş kapısı ahşap kapıdır.Duvarlar sıva üzeri plastik boyadır.Taşınmazda 2 oda, 1 salon, 1 mutfak ve 1 banyo bulunmakta olup yaklaşık 75,00 m2'dir.Taşınmazın bulunduğu apartmanda doğalgazlı kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup taşınmazda kombi ve doğalgaz aboneliği bulunmamakta hiç yaptırılmamıştır.Taşınmazda kalorifer petekleri mevcuttur.Banyosu ve mutfak tezgahı kullanılamaz haldedir.Mesken kullanılmadığından dolayı içerisinde tadilat gerekmektedir.Taşınmaz ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır.3B yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 38 seneliktir.

Adresi : Yüzüncü Yıl Mah. Mahir Ablum Cad. No:32, 32.Blok İç Kapı No:12 Merkez / KÜTAHYA

Yüzölçümü : 29.121,00 m2

Arsa Payı : 126/35945

İmar Durumu : İmar planında kısmen yol, kısmen blok nizam 5 kat, TAKS:0,40 olan yapı adasında olup şuyulu parseldir.Uygun alan(UA) içerisindedir.Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır.Mania kotu:1016-1022 m'dir.6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanun kapsamında riskli alan içerisinde kalmaktadır.

Kıymeti : 50.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

  1. Satış Günü : 16/04/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
  2. Satış Günü : 14/05/2019 günü 11:00 - 11:05 arası

Satış Yeri : YENİ BELEDİYE HİZMET BİNASI-GAYBİEFENDİ MAH.ATATÜRK BULVARI NO:83 1.KAT MECLİS SALONU YANI GRUP TOPLANTI ODASI MERKEZ/KÜTAHYA

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/1404 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Fatoş Meltem ÖZTÜRK

İcra Müdür Yardımcısı

120385

(İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

  • : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

    MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 12.03.2019