T.C.
KÜTAHYA İCRA DAİRESİ 2019/87 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Taşınmazların Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Grup Toplantı Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Taşınmazların Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya İl, Merkez, 101 Ada, 585 Parsel, BELKAVAK Köyü Kabaağaçlar mevkii, Söz konusu arazi killi tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir. Sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. Yüz ölçümü 5.636,74 m²dir. borçlu adına tam hisselidir. Arazi eğimi %10-11 dir.
Kıymeti : 22.546,96 TL KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:05 - 11:08 arası 2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:05 - 11:08 arası

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İl, Merkez, 101 Ada, 219 Parsel, BELKAVAK Köyü Örenler mevkii, Söz konusu arazi killi tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir. Kuru tarım arazisivasfındadır. Yüz ölçümü 6930,03 m² olup borçlu adına tam hisselidir. Arazi eğimi %5-6 'dır.

Kıymeti : 20.790,27 TL KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:15 - 11:18 arası 2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:15 - 11:18 arası

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İl, Merkez , 101 Ada, 210 Parsel, BELKAVAK Köyü mezarardı mevkii, Söz konusu arazi killi tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir. Sulanabilir tarım arazisi vasfındadır. Yüz ölçümü 5.435,75 m² borçlu adına tam hisselidir. Arazi eğimi %4-5 tir.

Kıymeti : 27.178,75 TL KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:25 - 11:28 arası 2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:25 - 11:28 arası

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kütahya İl, Merkez , 101 Ada, 102 Parsel, BELKAVAK Köyü Kayaevleri mevkii, Söz konusu arazi killi tınlı orta derin profilde toprak yapısına sahiptir. Kuru tarım arazisi vasfındadır. Yüz ölçümü 4725,20m² olup borçlu adına tam hisselidir. Arazi eğimi %3-4 tür.

Kıymeti : 11.813,00 TL KDV Oranı : %18

1. Satış Günü : 08/10/2019 günü 11:35 - 11:38 arası 2. Satış Günü : 07/11/2019 günü 11:35 - 11:38 arası

Satış şartları :

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/87 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Rabia YÜKSEL

İcra Müdür Yardımcısı

132580

MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 07.09.2019