T.C.
KÜTAHYA
İCRA DAİRESİ
2019/96 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz tapuda Kütahya İl, Merkez İlçe, Yıldırım Beyazıt mah. 1221 ada 1 parsel A,B,C,D bloklu bodrum zemin üçer katlı 24 meskenli kargir apartman niteliğinde olup 2.377,00 m2 yüzölçümlü A blok zemin kat bağımsız bölüm numarası 2 olan mesken borçlu adına tam oranında hiseli 14/368 oranında arsa paylıdır.Taşınmazimar planında 3 mön bahçeli 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat T.A.K.S: 0,40 K.A.K.S:1,20 olan yapı adasında kalmaktadır.Pencereler PVC doğramadır.Daire giriş kapısı çeliktir. Duvarlar sıvı üzeri plastik boyadır. Taşınmazın bulunduğu apartmanın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmıştır. Taşınmazda asansör yoktur. Taşınmazda 3 oda, 1 salon,1 mutfak,1 tuvalet,1 banyo ve 2 balkon bulunmakta olup yaklaşık alanı 110m2'dir. Taşınmaz şehir merkezine yaklaşık 6,5 km mesafededir. Taşınmaz genel itibari ile yeni gelişmekte olan 3 4 katlı müstakil yapılardan oluşan bir bölgede yer almaktadır. Bölge ağırlıklı olarak orta-üst düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. Taşınmaz doğalgazlı kombili ısınma sistemi ile ısınmaktadır. Taşınmaz 3B yapı grubunda olup yaklaşık 20 seneliktir.
Adresi : Yunus Emre mah. Kafkas sok. Dış kapı no:192 iç kapı No:2 Kütahya/Merkez
Yüzölçümü : 110m2
İmar Durumu :3 mön bahçeli 3 m yan bahçeli ayrık nizam 3 kat T.A.K.S: 0,40 K.A.K.S:1,20 olan yapı adasında kalmaktadır
Kıymeti : 150.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Diğer : T.C Ziraat Bankası 07/03/2016 tarih 4735 yevmiye numaralı ipotek şerhi vardır
Satış Günü : 21/04/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Günü : 20/05/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/96 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/02/2020 Mine YAMAN
İcra Müdür Yardımcısı-164276
MEDYA KÜTAHYA GAZETESİ 13.03.2020