T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2020/45 TLMT.
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Gaybiefendi Mahallesi 1973 ada 34 parsel sayılı 120 m2 yüzölçümlü bahçeli kagir ev niteliğinde olup borçlu adına tam oranda hisselidir. Adresi Gaybi Efendi Mahallesi Bedir Sokak Dış Kapı No:29 Kütahya'dır. İmar planında bitişik nizam 3 kat olan yapı adasında kalmakta, önemli alan (ÖA) içerisindedir. Kütahya askeri havaalanı mania planı kriterlerine uyulacaktır. 6306 sayılı kanun kapsamında riskli alanlarda kalmaktadır. Taşınmaz üzerinde birbirinden bağımsız üç kat bulunmaktadır. Zemin kat depo ve garaj olarak üst katlar mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın toplam yaklaşık alanı 270 m2'dir. Taşınmazın dış cephesinde ısı yalıtımı yapılmamıştır. Pencereler pvc doğrama, giriş kapısı demir doğrama kapıdır. Genel itibariyle yeni yapılaşmaların bulunduğu 3 katlı yapılardan oluşan bir bölgede yer almakta olup bölge ağırlıklı olarak orta düzey gelir grubuna hitap etmektedir. Bölgede ulaşım ve altyapı sorunu bulunmamaktadır. Taşınmaz doğalgaz kombili ısınma sistemiyle ısınmakta olup ulaşım ve alt yapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 3B yapı grubunda asansörsüz olup yaklaşık 35-40 senelik, çarşı merkezine yaklaşık 1,5 km mesafededir.
Kıymeti : 270.000,00 TL KDV Oranı : %18
Satış Günü : 15/09/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Günü : 13/10/2020 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybiefendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/45 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-1205583)