T.C. KÜTAHYA 2. İCRA DAİRESİ
2019/5358 ESAS
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapuda Kütahya ili Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi 1236 ada 5 parsel sayılı 706,40 m2 yüzölçümlü mesken niteliğinde olup B1 blok ikinci kat 3 bağımsız bölüm numaralı 1/9 oranında arsa paylı olup borçlu adına tam hisselidir. Taşınmazın açık adresi Yunus Emre Mahallesi Kalyoncu Sok. No:8/3 Kütahya'dır. Taşınmaz imar planında 3m. ön bahçeli, 3 m. yan bahçeli, ayrık nizam 3 kat T.A.K.S:0,40 K.A.K.S:1,20 olan yapı adasında kalmaktadır. Taşınmaz 2 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 banyo ve tuvaletten oluşmakta 90 m2 alanlı olup ısınması doğalgaz kombi ile sağlanmakta 3 B yapı grubunda yaklaşık 10-15 yıllıktır. Pencereler pvc doğrama, daire giriş kapısı çelik kapı duvarlar sıva üzeri plastik boya, yerler odalarda ve salonda laminant kaplı ıslak hacimler ve mutfak seramiktir.
Kıymeti : 157.288,09 TL KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
Satış Günü : 06/10/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Günü : 03/11/2020 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Kütahya Belediyesi Hizmet Binası 1.Kat Mezat Salonu - Gaybi efendi Mah. Atatürk Bulv. No:83 MERKEZ / KÜTAHYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin () bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/5358 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İİK m.126) () İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN-ILN01209038)